Ullern kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Servicekontoret

Telefon

22 13 31 80

E-post

Besøksadresse

Ullernveien 28, 0280 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Ullern kirkegård

Kirkegården og kirken ble innviet i 1903, anlagt på eiendommen Holgerslyst. Kirkegården har blitt utvidet flere ganger, men ble noe redusert i 1960 årene av Ullernchauseèn og Ullernveien.

På kirkegården er det anlagt en liten minnelund. I 1947 ble det opprettet en granittgruppe til minne om 52 krigsofre, utført av Nic. Sciøll. I 1939 ble kirkens dåpssakristi ominnredet til gravkapell.

Se kart over kirkegården (PDF, 0,7MB).

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.