Til innhold
Gravplasser i Oslo

Ullern kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Servicekontoret

Telefon

22 13 31 80

E-post

Besøksadresse

Ullernveien 28, 0280 OSLO

Søknader om godkjenning av gravminne sendes: ullern.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Ullern kirkegård

Kirkegården og kirken ble innviet i 1903, anlagt på eiendommen Holgerslyst. Kirkegården har blitt utvidet flere ganger, men ble noe redusert i 1960 årene av Ullernchauseèn og Ullernveien.

På kirkegården er det anlagt en liten minnelund. I 1947 ble det opprettet en granittgruppe til minne om 52 krigsofre, utført av Nic. Sciøll. I 1939 ble kirkens dåpssakristi ominnredet til gravkapell.

Se kart over kirkegården (PDF, 0,7MB).

Ullern er den eneste menigheten tilknyttet Ullern kirkegård.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.