Til innhold
Gravplasser i Oslo

Kontakt

Kontaktperson

Servicekontoret

Telefon

22 13 31 80

E-post

Besøksadresse

Ulvenveien 114, 0665 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: ostreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Østre Aker kirkegård

Kirkegården ble innviet i 1860, og er senere utvidet flere ganger. Etter siste utvidelse i 1965 er kirkegården blitt noe redusert i størrelse på grunn av nye veier i området.

I 1970 ble Minnelunden ved Østre Aker kirke anlagt med Marie Vigelands skulptur "Hvilende kvinne" som fellesmonument

Se kart over kirkegården (PDF 0,9MB)

Menigheter tilknyttet Østre Aker kirkegård: Abildsø, Bøler, Haugerud, Hasle, Manglerud, Oppsal og Østre Aker.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.