Til innhold
Gravplasser i Oslo

Nordstrand kirkegård

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Kontaktperson

Servicekontoret

Telefon

22 13 31 80

E-post

Besøksadresse

Ekebergveien 232, 1166 OSLO

Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Nordstrand kirkegård

Nordstrand kirkegård ble innviet sammen med kirken i 1866. I 1954 ble arealet mellom Nordstrand kirkegård og Ekebergbanen omregulert til lekeplass. Gravkammeret er privateid.

Se kart over kirkegården (PDF, 1,2MB)

Nordstrand kirkegård har mange verneverdige monumenter, familiegraver og rammegraver. Det er blant annet reist et monument over barnegraven til to småsøsken som ble brutalt drept på slutten av 1800-tallet. Kjente personer som ligger begravd her er tanten til Edvard Munch og skuespiller Rolf Just Nielsen.

Menigheter tilknyttet Nordstrand kirkegård: Ljan og Nordstrand.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Søknader om godkjenning av gravminne sendes til nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no