Til innhold
Østensjø barnevern

Beredskapshjem i Bydel Østensjø

Vi holder åpent

Situasjonen med Coronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Familievernkontorer, Oslohjelpa, og de fleste familiehus holder åpent som vanlig.

Vi trenger flere beredskapshjem i Bydel Østensjø.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er en vanlig familie som ønsker å ta imot barn på kort varsel i et begrenset tidsrom i sitt eget hjem. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Da trenger de en trygg og god base inntil annen varig løsning er funnet, enten dette blir et fosterhjem eller barnet flytter tilbake til sine foreldre. Som beredskapshjem vil dere møte gleder og utfordringer som vil engasjere faglig og menneskelig.

Vi trenger beredskapshjem for barn i alle aldre. Dette er barn med ulik bakgrunn og kultur, som alle har en fellesnevner i at de trenger trygghet og omsorg.

Dere kan bli beredskapshjem hvis:

 • Dere har erfaring med egne eller andres barn.
 • Er to voksne i familien som har bodd sammen i minst to år (vi åpner muligheten for kun én voksen ved særskilt egnethet).
 • En av de voksne i familien kan være hjemme på fulltid, har sertifikat og disponere bil i arbeidsperioden.
 • Dere ikke bor lenger unna Østensjø bydel enn ca. 45 min med bil.
 • Dere har et eget rom til beredskapshjemsbarnet/ungdommen.
 • Dere behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Dere har god psykisk og fysisk helse
 • Dere har tilfredsstillende vandel

Vi kan tilby

 • Egen kontaktperson med lang erfaring som har oppfølging og veiledning av beredskapshjem.
 • Dere vil få oppfølging og veiledning både individuelt og i gruppe.
 • Noen dere alltid kan ringe og rådføre dere med, uansett tid på døgnet.
 • Kurs og faglig opplæring/påfyll.

Lønn og utgiftsdekning


Det blir gitt lønnskompensasjon tilsvarende 100% stilling. I tillegg mottas månedlig utgiftsdekning.

Kontaktpersoner


Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg og din familie, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Fosterhjemskonsulent Cecilie Prøysmo
E-post: cecilie.proysmo@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 941 71 077

Fosterhjemskonsulent Sissel Heger
E-post: sissel.heger@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 919 18 840