Til innhold

Hybelfamilie

Hva er en hybelfamilie?

En hybelfamilie er en privat familie som stiller en hybel til disposisjon til ungdom som kan bo alene. Hybelfamilien vil også gi ekstra oppfølging og støtte i hverdagen. De fleste som flytter inn i en hybelfamilie er rundt 17 år.

Hybelfamilien kan bistå med matlaging, leksehjelp og være en støttespiller i det daglige. Det er selv opp til leietager og hybelfamilien hvor mye man ønsker å ta del i hverandres hverdag.

Sokkelleilighet med egen inngang er det mest vanlige type boforhold.

Hensikten med hybelfamilie

Ungdommer, som som av ulike grunner trenger å bo utenfor egen familie, får en mulighet til å tilpasse seg en selvstendig tilværelse.

Kontrakt

Det inngås kontrakt for leie av hybel mellom hybelfamilien og bydelsbarnevernet. I tillegg inngås det kontrakt for oppgaver tilknyttet leieforholdet. Kontrakten tilpasses ungdommens behov og hybelfamiliens ønskede involvering. Bydelsbarnevernet betaler for tiltaket, eventuelt sammen med foresatte eller ungdommen. Kontrakten er individuelt utformet i tid og kan fornyes.

Slik blir du en hybelfamilie

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten.

Kontakt fosterhjemstjenesten

Fosterhjemstjenesten

Telefon: 23 42 80 09
E-post:

Fagkonsulenter
Telefon: 480 16 886
Mobil: 480 16 884