Til innhold
Barnevern og foreldreveiledning

Hybelfamilie/vertsfamilie

Hva er en hybelfamilie/vertsfamilie?

Hybelfamilie/vertsfamilie er private familier som stiller en hybel til disposisjon til ungdom som kan bo alene, og som ønsker å gi ekstra oppfølging og støtte til ungdom i hverdagen. Hjelpen kan bestå av matlaging, leksehjelp og være en støttespiller i det daglige. Det er selv opp til leietager og familie hvor mye man ønsker å ta del i hverandres hverdag.

De fleste som flytter inn i en hybelfamilie/vertsfamilie er rundt 17 år. Sokkelleilighet med egen inngang er det mest vanlige type boforhold.

Forskjellen mellom hybelfamilie og vertsfamilie er at i vertsfamilien er ungdommen en enslig mindreårig flyktning. Omfanget av oppfølgingen vil derfor bli forskjellig.

Hensikten med hybelfamilie og vertsfamilie

Ungdommer, som av ulike grunner trenger å bo utenfor egen familie, får en mulighet til å tilpasse seg en selvstendig tilværelse i hybelfamilien. I vertsfamilien vil ungdommen blant annet trenge bistand til å orientere seg i det norske samfunnet, for eksempel i forhold til krav/rettigheter, hvordan bygge nettverk, med mer.

Kontrakt

Det inngås kontrakt for leie av hybel mellom hybelfamilien/vertsfamilien og bydelsbarnevernet. I tillegg inngås det kontrakt for oppgaver tilknyttet leieforholdet. Kontrakten tilpasses ungdommens behov og familiens ønskede involvering. Bydelsbarnevernet betaler for tiltaket, eventuelt sammen med foresatte eller ungdommen. Kontrakten er individuelt utformet i tid og kan fornyes.

Slik blir du en hybelfamilie/vertsfamilie

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten.

Kontakt fosterhjemstjenesten

Fosterhjemstjenesten

Telefon: 23 42 80 09
E-post: