Til innhold
Fosterhjem og familiehjem

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Hvis du vil bli fosterforelder

Hvis du kjenner et barn som trenger et fosterhjem og som du ønsker å være fosterforeldre for, kan du ta kontakt med den kommunen eller bydelen som barnet bor i. Les mer om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre.

Hva er forskjellen mellom fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem og besøkshjem?

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Les mer om hvem som kan bli fosterforeldre. 

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Kontakt fosterhjemstjenesten

Fosterhjemstjenesten

Telefon: 23 42 80 09
E-post: