Til innhold
Fosterhjem og familiehjem

Familiehjem

Hva er et familiehjem?

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem som er tilknyttet et barnevernsenter. Familiene blir godkjent på samme vilkår som et vanlig fosterhjem. I tillegg er det krav om at en av foreldrene er hjemme på heltid samt at familien vurderes som egnet til å håndtere mer komplekse omsorgsoppgaver enn et vanlig fosterhjem.

Forsterkningen innebærer at den av foreldrene som ikke har annet arbeid møter på avdelingsmøter, deltar i intern og ekstern opplæring og får veiledning.

Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom  som har noen ekstra utfordringer, som gjør at de har et behov for tettere oppfølging og omsorg.

Familiehjemavdelinger

Barne- og familieetaten drifter to familiehjemavdelinger: