Til innhold
Familiesenter og familiehus

Familiens hus – Oslohjelpa Bydel Sagene

Kontakt

E-post

Familiens hus – Oslohjelpa Bydel Sagene

Vi er et tverrfaglig tilbud som skal ivareta og fremme psykisk og fysisk trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. Vi skal også styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Familiene skal møte en helhetlig og støttende tjeneste. Tjenesten er organisert under helsestasjonen.

Tilbudet er lokalisert i to ulike hus, Åsenhagen og Vannvokterboligen.

Våre tjenester

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning

Åpen barnehage

Se mer informasjon og åpningstider for åpen barnehage.

Familiegruppe

En fast gruppe for foreldre med barn i alderen 0-2 år. Her kan du få tidlig hjelp og støtte til ulike utfordringer i trygge omgivelser. Utfordringer kan for eksempel være tilknytning, søvnmangel, mat og rutiner. Vi har felles lunsj og en liten sangstund, og tilbyr individuelle samtaler og annen tilpasset oppfølging.

Familiegruppen foregår i Vannvokterboligen, tirsdag og torsdag 10:30-14:30.

Språkveiledning: Mobanosa (Mor Barn Norsk Sammen)

Mobanosa er et tilbud for mødre som ønsker å lære norsk, med barn i alderen 0-1 år. Vi fokuserer på samfunn, norsk språk, nettverksbygging og samspill mellom mor og barn. 

Mobanosa foregår i Vannvokterboligen, mandag og onsdag 11:00-14:00

Fredagsåpent i Vannvokterboligen

Tilbudet er for tiden ikke tilgjengelig. 

Gruppe-/individuell veiledning

Vi tilbyr veiledning i trygghetssirkelen(Circle of Security), både indivduelt og i grupper. 


Seksjonsleder Oslohjelpa Bydel Sagene

Kristine Torp

Telefon: 932 47 755

Familiegruppa

Inger Strandhagen

Telefon: 468 07 253

Mobanosa

Randi Megard

Telefon: 468 31 165

Familieveileder

Janne Lambertsen

Telefon: 476 83 873

Enhetsleder

Kari Eriksen

Telefon: 994 80 911

Enhetsleder

Cathrin Dahl-Johansen

Telefon: 920 35 819