Til innhold
Familiesenter og familiehus

Familiens hus Bydel Sagene

Kontakt

E-post

Familiens hus Bydel Sagene

Familiens Hus Bydel Sagene er et tverrfaglig tilbud som skal ivareta og fremme psykisk og fysisk trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. Familiens hus skal også styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Familiene skal møte en helhetlig og støttende tjeneste. Tjenesten er organisert under helsestasjonen. Tilbudet er lokalisert i to ulike hus, Åsenhagen og Vannvokterboligen.

Våre tjenester

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning

Åpen barnehage

Se mer informasjon og åpningstider for åpen barnehage.

Familiegruppe

En fast gruppe for foreldre med barn i alderen 0-2 år. Her kan du få tidlig hjelp og støtte til ulike utfordringer i trygge omgivelser. Utfordringer kan for eksempel være tilknytning, søvnmangel, mat og rutiner. Vi har felles lunsj og en liten sangstund, og tilbyr individuelle samtaler og annen tilpasset oppfølging.

 Familiegruppen foregår i Vannvokterboligen, tirsdag og torsdag 10:30-14:30.

Språkveiledning: Mobanosa (Mor Barn Norsk Sammen)

Mobanosa er et tilbud for mødre som ønsker å lære norsk, med barn i alderen 0-1 år. Vi fokuserer på samfunn, norsk språk, nettverksbygging og samspill mellom mor og barn. 

Mobanosa foregår i Vannvokterboligen, mandag og onsdag 11:00-14:00

Fredagsåpent i Vannvokterboligen

En arena for familier med barn i alderen 0-5 år, som er tilknyttet gruppene i Vannvokterboligen. Vi hjelper til med kontakt med barnehage og barnehagesøknader. Det er for familier med lite nettverk, og eller behov for å praktisere norsk, og mødre eller fedre som har utfordringer knyttet til foreldrerollen. Vi legger til rette for veiledning, sang, felles måltid og samtaler. 

Det er fredagsåpent mellom 11:00 og 14:00. 

Gruppe-/individuell veiledning

Vi tilbyr veiledning i trygghetssirkelen(Circle of Security), både indivduelt og i grupper. 


Seksjonsleder Familiens hus

Kristine Torp

Telefon: 932 47 755

Familiegruppa

Inger Strandhagen

Telefon: 468 07 253

Mobanosa

Randi Megard

Telefon: 468 31 165

Familieveileder

Janne Lambertsen

Telefon: 476 83 873