Til innhold
Familiesenter og familiehus

Råd og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo

Tjenesten er et lett tilgjengelig korttidstilbud innen psykisk helse til barn, ungdom og familier bosatt i Bydel Gamle Oslo. Her kan dere få hjelp med ulike problemer som kan oppstå i en familie. Vi legger vekt på å være et tilbud hvor vi sammen kan finne løsninger som passer den enkelte familie. Vi gir råd om videre henvisning og andre hjelpetilbud der det er behov for det.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 43 17 79
Vi har telefontid mandag til fredag fra klokken 10:00 – 11:30.

Hvem jobber hos oss?

I Råd og veiledningstjenesten jobber familieveiledere og psykologer med bred kompetanse og erfaring.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr samtaler og veiledning til barn, ungdom og foreldre.  Vi kan også møte hjemme, på skoler, i barnehager dersom det er ønskelig. Vi har taushetsplikt. Tilbudet er frivillig og gratis. Tolk bestilles ved behov.

Eksempler på temaer vi jobber med er: