Til innhold
Familiesenter og familiehus

Kurs for foreldre i Trygghetssirkelen

Råd og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo har kurs i Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen (Circle of Security) er et foreldreveiledningsprogram som bygger på 50 års forskning på tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke kompetanse og bygge en trygg relasjon mellom foreldre og barn. Kurset er mest hensiktsmessig for gravide og foreldre med barn opp til 12 år.

Om kurset

Det legges vekt på:

  • Hvordan man kan tolke barnets behov
  • Regulering og forståelse av barnets følelser
  • Takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

Kurset er dvd-basert, og det veksles mellom refleksjon og filmvisning.

Det er opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å dele med de andre på kurset.

Kurset går over 4-5 ganger, og det vil være 6-10 foreldre i gruppe. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta. Det vil være mulig å ha med små babyer. Vi legger til rette med leke- og stellematter, og tar pauser når det trengs.

Påmelding

Påmelding skjer fortløpende. Ta kontakt med Råd og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo for mer informasjon eller påmelding.

Telefon: 23 43 17 79
Vi har telefontid mandag til fredag fra klokken 10:00 – 12:00.