Til innhold
Barnevern og foreldreveiledning

Vil du bli beredskapshjem, oppveksthjem eller avlastningshjem for barn og unge?

Beredskapshjem, oppveksthjem og avlastningshjem er private hjem, som i en kortere periode tar imot barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet, som institusjon, fosterhjem eller at barna flytter hjem til foreldrene.

Vi trenger hjem for barn i alle aldre

 • 0-4 år
 • 4-12 år
 • 12-18 år

Hvorfor bli beredskapshjem?

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med beredskapshjemkonsulent.

Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs. Familier der en av de voksne har sosialfaglig utdanning, oppfordres til å søke.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Du får arbeidsgodtgjøring for å ha oppdrag som beredskapshjem, også når du ikke har barn boende hos deg. Du får lønnstrinn 35, alternativt lønnstrinn 40 hvis du har relevant utdannelse. Se Oslo kommunes lønnstrinn. Dere får arbeidsgodtgjøring og dere vil også motta et månedlig skattefritt beløp (KS sin høyeste sats) til dekning av utgifter, så lenge barn bor i hjemmet.

Beredskapshjem mottar i tillegg et månedlig skattefritt beløp på kr 7570 til dekning av utgifter, så lenge et barn bor i hjemmet.

Hvem kan bli beredskapshjem?

 • Det bør være to voksne i familien og dere bør ha bodd sammen i minst 2 år.
 • Egne barn skal være godt etablert på skole ved kontraktsinngåelse.
 • Dere bør ikke bo lenger unna Frydenberg (Hasle/Løren) enn i underkant av en time med bil.
 • Dere må ha eget rom til beredskapsbarnet (og stort nok til et søskenpar)
 • Beredskapsforeldre må levere helseattest, samt at alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.

I tillegg må en av foreldrene være oppdragstaker og fylle følgende vilkår:  

 • Den voksne i familien som skal være hjemme med barnet på heltid (oppdragstaker), kan ikke ha annet arbeide ved siden av.
 • Kan ikke være uføretrygdet eller sykemeldt ved godkjenningstidspunktet som beredskapshjem.
 • Må ha førerkort og tilgang til egen bil.
 • Må ha erfaring med omsorg for barn.
 • Må beherske word, samt kunne sende og motta e-post.
 • Må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Må være over 25 år ved tiltredelse. Øvre aldersgrense varierer utfra aldersgruppe du skal jobbe med. 

Er du interessert i å bli beredskapshjem? Fyll ut skjemaet under, og send det til Beredskapshjemavdelingen til følgende adresse: Beredskapshjemavdelingen, Frydenbergveien 37, 0575 Oslo, så tar vi kontakt med deg.

Hva er et oppveksthjem?

Et oppveksthjem er et fosterhjem som kan ta i mot et barn i en akutt situasjon, og for en periode være barnets beredskapshjem. Barnets alder er mellom 0 og 24 måneder ved innflytting. Barn som flyttes i oppveksthjem velges ut etter bestemte kriterier. Oppveksthjemmet går over til å være fosterhjem, når et eventuelt vedtak om omsorgsovertakelse er klart. Da skrives fosterhjemskontrakt, og hjemmet følges opp videre av barneverntjenesten i den bydelen barnet kommer fra.

Fordelen med et oppveksthjem er at barnet får bli boende i den samme familien, og slipper en ekstra flytting. Foreldrene i oppveksthjemmet har først gått et PRIDE-kurs for fosterforeldre. De får også opplæring i akuttarbeid hos Beredskapshjemavdelingen.

Hvorfor bli oppveksthjem?

Det er en meningsfull måte å utvide familien på. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Dere vil få opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Så lenge dere er beredskapshjem og de første 18 månedene  som fosterhjem, vil dere få samme godtgjøring som andre beredskapshjem. Etter dette forhandles vilkårene med barneverntjenesten, utfra barnets behov.

Hvem kan bli oppveksthjem?

 • Begge foreldrene i familien må være motivert for, og bevisste på oppgavene som kan møte dem. Én må kunne være hjemme på heltid, og begge må være åpne for veiledning
 • Oppvekstfamiliens egne barn kan ikke ha store omsorgsbehov, og de må være eldre enn barnet som skal flytte dit.
 • Familiene må ha et tett samarbeid med beredskapshjemavdelingen og med barneverntjenesten, samt med barnets biologiske familie; blant annet ved samvær
 • Familiene bør ikke bo lenger unna enn en og en halv times reisetid fra Frydenberg, som ligger i Hasle/Løren-området i Oslo
 • Dere må ha eget rom til barnet
 • Beredskapsforeldre må levere helseattest, samt at alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.
 • Dersom dere ikke allerede har gjennomført PRIDE-kurs, må dere være villige til å gjøre dette før godkjenningsprosessen starter.

I tillegg må en av foreldrene være oppdragstaker og fylle følgende vilkår:  

 • Den voksne i familien som skal være hjemme med barnet på heltid (oppdragstaker), må kunne ta imot barnet på kort varsel. Eventuell arbeidsgiver må være informert og være villig til å gi permisjon umiddelbart
 • Kan ikke være uføretrygdet eller sykemeldt ved godkjenningstidspunktet som oppveksthjem.
 • Må beherske norsk språk godt

Send gjerne en epost til avdelingen med en kort beskrivelse av deres familie dersom dette er interessant, så tar vi kontakt og kan snakke mer sammen.

Hva er et avlastningshjem?

Et avlastningshjem passer barna i beredskapshjemmene ved behov. Dette skjer som oftest i avlastningshjemmet. Avlastningen kan være på dagtid eller med overnatting, hverdag eller helg. Beredskapshjemmenes behov for avlastning varierer, og oppdraget som avlaster blir dermed ikke fast.

Avlastningshjemmene blir først godkjent på generell basis. Deretter blir de kontaktet for å lage avtaler om tidspunkter når det blir et aktuelt behov. Dette kan være en fin måte å hjelpe et barn som trenger det, uten at det er så omfattende som å bli beredskapshjem.

For tiden har vi ikke behov for nye avlastningshjem.

Dersom man ønsker faste helger eller dager, kan besøkshjem som forebyggende hjelpetiltak for barn som bor hos sine foreldre være mer aktuelt.  Da henvender man seg til barneverntjenesten i bydelen/kommunen.

Godtgjøring

Avlastningshjem godtgjøres med samme døgnbeløp som beredskapshjem, lønnstrinn 35. Se Oslo kommunes lønnstrinn.

Hvem kan bli avlastningshjem?

 • Alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.
 • Det er en fordel med erfaring fra barneomsorg.

Ta kontakt med beredskapshjemavdelingen for en uforpliktende prat dersom dette er av interesse!

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål om beredskapshjem, oppveksthjem og avlastingshjem. 

Rekrutteringsansvarlige kan også treffes på telefon:

Vi har også behov for andre typer hjem for barn og unge

Har du mulighet til å hjelpe barn og unge som fosterhjem, familiehjem, hybelhjem eller vertsfamilie? Les mer om disse tiltakene i lenkene under.