Til innhold
Barneverninstitusjoner

Borger With ungdomsinstitusjon

Kontakt

Kontaktperson

Anette Gundersen, avdelingsleder

Telefon

22 06 66 40

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Stensgata 43, 0451 OSLO

Borger With ungdomsinstitusjon

Borger With er en langtidsinstitusjon for ungdom med psykiske vansker i alderen 12 - 18 (23) år. Institusjonen tar i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-12 og 4-6, 1. og 2. ledd.

Institusjonen ligger i Stensgata 43 på Adamstuen, nær trikk og buss. Institusjonen har et stort hus med hage og uteplass rundt. I nærheten ligger en liten park og noen idrettsanlegg, og det er kort vei til marka.