Fosterhjem og familiehjem

Avdeling Omsorgsnettverk

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Tor Rune Blomfeldt

Telefon

69 28 87 70

E-post

Besøksadresse

Henrich Gerners gate 7, 1530 MOSS

Avdeling Omsorgsnettverk

Avdeling Omsorgsnettverk er en familiehjemavdeling (forsterket fosterhjem) og en del av Grepperød barnevernsenter. Senteret består av fem avdelinger og drives av Oslo kommune, Barne- og familieetaten.

Antall familiehjem i Omsorgsnettverket varierer ut i fra hvilket behov det er for denne type tiltak, og har en øvre grense på 12 plasser.

Målgruppen er barn og ungdom som ved innflytting er i alderen 8 til 15 år, og som har noen ekstra utfordringer som gjør at det ikke er gunstig for dem å bo i et ordinært fosterhjem. 

Familiehjemmene ligger geografisk spedt, men innenfor en avstand på halvannen times kjøring.