Avdeling Grepperød familiehjem

Grepperød familiehjem er en del av barneverntiltak Grepperød, som består av flere avdelinger og drives av Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Familiehjemmene ligger geografisk spredt, men i hovedsak innenfor en avstand på 1.5 times kjøring fra Moss sentrum. Antall familiehjem hos Grepperød varierer ut i fra hvilket behov det er for denne type tiltak.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Henrich Gerners gate 7
1530 MOSS