Avdeling Grepperød familiehjem

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Nina Freidher Mulder, Eva Rømo Lillo

Telefon

40 40 29 31

E-post

Besøksadresse

Henrich Gerners gate 7, 1530 MOSS

Avdeling Grepperød familiehjem

Avdeling Grepperød familiehjem er en familiehjemavdeling (forsterket fosterhjem) og en del av barneverntiltak Grepperød. Barneverntiltaket består av flere avdelinger og drives av Oslo kommune, Barne- og familieetaten.

Antall familiehjem i Grepperød varierer ut i fra hvilket behov det er for denne type tiltak.

Målgruppen er barn og ungdom med noen ekstra utfordringer eller smerteutrykk som gjør at det ikke er gunstig for dem å bo i et ordinært fosterhjem. 

Familiehjemmene ligger geografisk spredt, men innenfor en avstand på halvannen times kjøring fra Moss sentrum.