Familiesenter og familiehus

Vestre Aker Familiesenter

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Telefon

23 47 60 81

E-post

Besøksadresse

Hovseterveien 88, 0768 OSLO

Alternativt telefonnummer: 95295413

Vestre Aker Familiesenter

Familiesenteret ivaretar og fremmer psykisk og fysisk trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. Vi jobber med å styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Vi tilbyr lavterskel støtte og aktiviteter til foreldre og barn. Vi søker å være tilgjengelig og å tilpasse tilbudene våre til behovene som melder seg gjennom brukermedvirkning.

Vi er ressursorientert og opptatt av dialog. Vi har fokus på mestring og hjelp til selvhjelp.

Der vi ikke strekker til har vi god kunnskap og informasjon om andre hjelpetiltak.

Vi har taushetsplikt.

Våre tjenester

Ta kontakt for mer informasjon om tilbudene våre!

Vi har også et tett samarbeid med ungdomshuset B7.