Familieteam

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Familieteam er et lavterskeltilbud med familieveiledere og psykolog.

Familieteamet jobber forebyggende for å fremme god psykisk helse og utvikling for gravide, familier, foreldre, samt barn og unge (0-18 år) i bydelen. Teamet tilbyr hjelp til familier som opplever utfordringer av varierende grad, og de har fokus på tidlig intervensjon og egenmestring.

Det tilbys COS-P Kurs (Circle of Security Parenting) både individuelt og i gruppe.