Familiehuset Gamle Oslo

Kontakt

Telefon

23 43 17 79

Besøksadresse

Grønland 30, 0188 OSLO

Åpningstider

Uke 32

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 33

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 34

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Familiehuset Gamle Oslo

Vi har ulike tilbud til barn, ungdom og familier bosatt i Bydel Gamle Oslo.

Våre tjenester

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.


5. etasje: UngArena

Ansvarlig: Prosjektleder Nora Mahendran Berge

Telefon: 90 29 53 38

E-post:

4. etasje: Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, Smittevernkontor, Reisevaksinasjon

Ansvarlig: Teamleder Inger-Lise Wilhelmsen

Telefon: 97 15 91 53

E-post:

2. etasje: Grønland helsestasjon

Ansvarlig: Teamleder Ann Kristin Vedeler

Telefon: 46 89 64 56

E-post:

1. etasje: Utvidet åpen helsestasjon

Ansvarlig: Teamleder Ann Kristin Vedeler

Telefon: 46 89 64 56

E-post: