Beredskapshjem, besøkshjem

Beredskapshjem for barn smittet av korona

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Vi ønsker å komme i kontakt med hjem som kan vurdere å ta imot barn som er smittet av Covid-19. Kan dette være aktuelt for deg?

Ring oss gjerne for å høre hvilke kriterier som gjelder og om dette kan være aktuelt for deg.

Kontaktpersoner: