Vil du bli beredskapshjem eller besøkshjem for barn og unge?

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Beredskapshjem og besøkshjem er private hjem, som i en kortere periode tar imot barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme.

Hva er et beredskapshjem?

Vi har stort behov for hjem som kan fungere som beredskapshjem i kortere eller lengre perioder.

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet, som institusjon, fosterhjem eller at barna flytter hjem til foreldrene.

Vi trenger hjem for barn i alle aldre

 • 0-4 år
 • 4-12 år
 • 12-18 år

Hvorfor bli beredskapshjem?

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med beredskapshjemkonsulent.

Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs. Familier der en av de voksne har sosialfaglig utdanning, oppfordres til å søke.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Du får arbeidsgodtgjøring for å ha oppdrag som beredskapshjem, også når du ikke har barn boende hos deg. Du får lønnstrinn 35, alternativt lønnstrinn 40 hvis du har relevant utdannelse. Se Oslo kommunes lønnstrinn. Dere får arbeidsgodtgjøring og dere vil også motta et månedlig skattefritt beløp (KS sin høyeste sats) til dekning av utgifter, så lenge barn bor i hjemmet.

Hvem kan bli beredskapshjem?

 • Det bør være to voksne i familien og dere bør ha bodd sammen i minst 2 år.
 • Egne barn skal være godt etablert på skole ved kontraktsinngåelse.
 • Dere bør ikke bo lenger unna Frydenberg (Hasle/Løren) enn i underkant av en time med bil.
 • Dere må ha eget rom til beredskapsbarnet (og stort nok til et søskenpar)
 • Beredskapsforeldre må levere helseattest, samt at alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.

I tillegg må en av foreldrene være oppdragstaker og fylle følgende vilkår:  

 • Den voksne i familien som skal være hjemme med barnet på heltid (oppdragstaker), kan ikke ha annet arbeide ved siden av.
 • Kan ikke være uføretrygdet eller sykemeldt ved godkjenningstidspunktet som beredskapshjem.
 • Må ha førerkort og tilgang til egen bil.
 • Må ha erfaring med omsorg for barn.
 • Må beherske word, samt kunne sende og motta e-post.
 • Må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Må være over 25 år ved tiltredelse. Øvre aldersgrense varierer utfra aldersgruppe du skal jobbe med. 

Er du interessert i å bli beredskapshjem? Fyll ut skjemaet under, og send det til Beredskapshjemavdelingen til følgende adresse: Beredskapshjemavdelingen, Frydenbergveien 37, 0575 Oslo, så tar vi kontakt med deg.

Videoer om beredskapshjem

Hva er et besøkshjem?

Et besøkshjem passer barna i beredskapshjemmene ved behov. Dette skjer som oftest i besøkshjem. Besøket kan være på dagtid eller med overnatting, hverdag eller helg. Beredskapshjemmenes behov varierer, og oppdraget blir dermed ikke fast.

Besøkshjemmene blir først godkjent på generell basis. Deretter blir de kontaktet for å lage avtaler om tidspunkter når det blir et aktuelt behov. Dette kan være en fin måte å hjelpe et barn som trenger det, uten at det er så omfattende som å bli beredskapshjem.

Dersom man ønsker faste helger eller dager, kan besøkshjem som forebyggende hjelpetiltak for barn som bor hos sine foreldre være mer aktuelt.  Da henvender man seg til barneverntjenesten i bydelen/kommunen.

Godtgjøring

Besøkshjem godtgjøres med samme døgnbeløp som beredskapshjem, lønnstrinn 35. Se Oslo kommunes lønnstrinn.

Hvem kan bli besøkshjem?

 • Alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.
 • Det er en fordel med erfaring fra barneomsorg.

Ta kontakt med beredskapshjemavdelingen for en uforpliktende prat dersom dette er av interesse!

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål om beredskapshjem og besøkshjem. 

Rekrutteringsansvarlige kan også treffes på telefon:

Vi har også behov for fosterhjem og familiehjem

Har du mulighet til å hjelpe barn og unge som fosterhjem eller familiehjem? Les mer om disse tiltakene i lenken under.