Barneverninstitusjoner

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Britt Grytbak Nasário, avdelingsleder

Telefon

23 00 79 60

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Øvre Langåsvei 11, 0880 OSLO

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn gir et tilbud til barn i alderen 2 til 12 år med behov for akutt- og korttidsopphold. Plasseringene er hjemlet i barnevernloven § 4-4, sjette ledd, § 4-6, første eller annet ledd eller § 4-12.

Institusjonen drives av Oslo kommune, Barne- og familieetaten og er en del av Aline og Frydenberg barnevernsenter.