Villa Krogh akuttinstitusjon for barn

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn gir et tilbud til barn i alderen 2 til 12 år med behov for akutt- og korttidsopphold.Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Institusjonen drives av Oslo kommune, Barne- og familieetaten og er en del av Aline og Frydenberg barnevernsenter.

Kontakt

Kontaktperson
Britt Grytbak Nasário, avdelingsleder
Telefon
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Øvre Langåsvei 11
0880 OSLO