Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Kontakt

Kontaktperson

Karl Magnus Jansson Schlytter

Telefon

40 03 13 35

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Leangbukta 3, 1392 VETTRE