Barneverninstitusjoner

Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Avdelingsleder Karl Magnus Jansson Schlytter

Telefon

66 78 64 80

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Leangbukta 3, 1392 VETTRE

Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Tangen barneinstitusjon gir tilbud til fem barn i alderen 7 – 12 år. I tillegg har Tangen tilbud om inntil seks plasser i familiehjem. Tangen familieavdeling er underlagt Tangen barneinstitusjon.

Vi rekrutterer og følger opp familiehjem i henhold til søknader fra bydelene i Oslo. Vi tar i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-12 og 4-6, 1. og 2. ledd.

Tangen ligger i Leangbukta i Asker kommune. Det er god bussforbindelse til Oslo.