Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Kontakt

Kontaktperson
Karl Magnus Jansson Schlytter
Telefon
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Leangbukta 3
1392 VETTRE