Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Kontakt

Kontaktperson

Avdelingsleder Karl Magnus Jansson Schlytter

Telefon

40 03 13 35

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Leangbukta 3, 1392 VETTRE

Tangen barneinstitusjon og familiehjem

Tangen barneinstitusjon gir tilbud til fem barn i alderen 7 – 12 år. I tillegg har Tangen tilbud om inntil seks plasser i familiehjem. Tangen familieavdeling er underlagt Tangen barneinstitusjon.

Vi rekrutterer og følger opp familiehjem i henhold til søknader fra bydelene i Oslo. Vi tar i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-12 og 4-6, 1. og 2. ledd.

Tangen ligger i Leangbukta i Asker kommune. Det er god bussforbindelse til Oslo.