Barneverninstitusjoner

Hananbakken barne- og ungdomsinstitusjon

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Tone Kronlund, avdelingsleder

Telefon

470 38 806

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Hananbakken 13, 1523 MOSS

Du kan også nå oss på telefon 480 16 898.

Hananbakken barne- og ungdomsinstitusjon

Hananbakken gir et tilbud til 5 barn og ungdom i alderen 10 - 15 år, med ønsket inntak av barn fra 11 til 13 år. Institusjonen består av en romslig enebolig, plassert i et rolig villaområde. 

Institusjonen drives av Barne- og familieetaten og er en del av Grepperød barnevernsenter. Plasseringene er hjemlet i barnevernloven §§ 4-4, sjette ledd, 4-6, første og annet ledd og 4-12.

Hananbakken ligger på Årvoll i Rygge kommune, ca. 5 kilometer fra Moss sentrum. Det er gode buss- og togforbindelser mellom Moss og Oslo. Det er begrenset med offentlig kommunikasjon mellom Årvoll og Moss. Personalet er behjelpelige med transport av gjester og besøkende.