Barneverninstitusjoner

Frydenberg ungdomsinstitusjon

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Birgit Løppenthien, avdelingsleder

Telefon

23 42 87 90

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Adam Hiorths vei 16, 0575 OSLO

Postadresse: Barne- og familieetaten, Postboks 6726 St. Olavs plass. 0130 Oslo.

Frydenberg ungdomsinstitusjon

Frydenberg er en barneverninstitusjon med plass til 6 ungdom i alder 13-18 (23) år. Vi holder til på Hasle i Oslo i et murhus med en stor hage. Institusjonen har spisskompetanse på å gi tilbud til ungdom med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Plasseringer er hjemlet i barnevernloven §§ 4-4, sjette ledd, 4-6, første eller annet ledd eller 4-12.