Borger With ungdomsinstitusjon

Borger With er et kompetansesenter som tilbyr bistand i komplekse enkeltsaker hvor det er behov for kompetanse innen barnevern- og psykisk helse. Ungdomsinstitusjonen har seks plasser.

Kontakttelefon

Borger With ungdomsinstitusjon:
Telefon: 97 97 24 00 eller 48 01 68 75

Borger With arenafleksibelt team:
Telefon: 47 78 01 77

Kontakt

Telefontid: Mandag-fredag kl.08:00-15:30

Kontaktperson
Anette Gundersen, avdelingsleder
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Stensgata 43
0451 OSLO