Beredskapshjemavdelingen

Vi tar imot barn og unge i alderen 0-18 år for akutt- og korttidsopphold. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i en akutt krisesituasjon. Vi holder til i et boligområde på Hasle.

Kontakt

Kontaktperson
Anja Ekern, avdelingsleder
Telefon
47 78 49 40
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Frydenbergveien 37
0575 OSLO