Barneverninstitusjoner

Belgen barne- og ungdomsinstitusjon

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Odd Ragnar Skovborg-Johannessen

Telefon

909 15 018

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Østre Årefjordvei 106, 1570 DILLING

Du kan også nå oss på telefon 941 59 015.

Belgen barne- og ungdomsinstitusjon

Belgen barne- og ungdomsinstitusjon gir et tilbud til fem gutter i alderen 11 - 15 år, med ønsket inntak av barn fra 11 til 13 år. Institusjonen består av en romslig enebolig, plassert i et rolig villaområde.

Institusjonen drives av Oslo kommune, Barne- og familieetaten, og er en del av Grepperød barnevernsenter. Plasseringene er hjemlet i barnevernloven §§ 4-4, sjette ledd, 4-6, første og annet ledd, samt 4-12.

Belgen ligger i Årefjorden i Rygge kommune, cirka 8 kilometer fra Moss sentrum. Det er gode buss- og togforbindelser mellom Moss og Oslo. Det er svært begrenset med offentlig kommunikasjon mellom Årefjorden og Moss. Personalet er behjelpelige med transport av gjester og besøkende.