Vinterdrift av sykkelveier

Når brøyter vi?

  • Ved snøfall på strekninger som skal holde barvei-standard, starter brøyting senest én time etter snøfall. Under snøfallet brøytes det minimum hver fjerde time. Etter endt snøfall skal det brøytes ferdig innen senest fire timer.
  • Ved snøfall på strekninger som ikke saltes, starter brøyting senest én time etter at det har falt maksimalt tre cm snø. Disse strekningene brøytes minimum hver femte time under snøfallet, og skal være ferdig brøytet senest fem timer etter endt snøfall.  

Hvordan brøyter vi?

120 kilometer med prioriterte sykkelveier, sykkelfelt og gang- sykkelveier brøytes og feies ekstra godt av Oslo kommune om vinteren. Hele veibredden langs disse prioriterte strekningene, inkludert kjørefelt og fortau, brøytes og feies ekstra godt. 

Hovedregelen er at det prioriterte sykkelveinettet, inkludert kjørefelt og langsgående fortau, skal holde en barvei-standard. For å oppnå dette er det ikke nok å brøyte og feie, det må i tillegg benyttes vegsalt. Turveier og sårbare naturområder, slik som gjennom parker og langs elver, saltes ikke av miljøhensyn. Her gjøres det andre tiltak som sørger for en god standard, som brøyting, feiing og bruk av grus eller sand.

Vi jobber for å holde de resterende delene av sykkelveinettet frie for snø og is gjennom vinteren, men kan ikke garantere at standarden på disse strekningene er av høy kvalitet til enhver tid.

Kontroll av brøytingen

Det utføres økt kontroll på de prioriterte strekningene, særlig på de strekningene som ikke saltes. For å opprettholde en god standard, ryddes og feies det ofte i etterkant av et snøfall, såkalt etterrydding. Etterrydding prioriteres på strekningene som ikke saltes og der det er parkering på innsiden av sykkelfelt. Det må påregnes at det blir skiltet parkering forbudt langs disse strekningene etter snøfall for å kunne fjerne snøen på en effektiv måte.