Til innhold

Strøing

 • Hovedveier hvor det brukes salt strøs innen 5 til 12 timer.
 • Veier hvor det brukes grus strøs innen 5 til12 timer.

Strømidler

Vi strør i hovedsak med salt og grus følgende steder:

 • Veier
 • Plasser
 • Gangveier
 • Parkeringsplasser
 • Sykkelveier
 • Fortau

Kommunes vinterdrift er på mange punkter forskjellige fra Statens vegvesens drift av riksveier. Det vil derfor forekomme forskjeller mellom statlige og kommunale veier.

Grus

Grus er kommunens foretrukne strømiddel, og brukes på steder med mindre trafikk:

 • Fortauer
 • Mindre trafikkerte veier
 • Separate gang- og sykkelveier
 • Parkeringsplasser og turveier

Salt

Som følge av politiske vedtak og føringer strør vi med salt kun på utvalgte steder og under streng overvåking. Vi bruker salt der hvor grus ikke gir tilstrekkelig virkning:

 • Kjørebane og sykkelfelt på hovedveier
 • Utvalgte bratte bakker i lavtrafikkerte veier

Spesielle værforhold

Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av sand på hovedveier.

 

Meld fra om manglende strøing

Kontaktinformasjon

Disse strør i Oslo
OmrådeBeskrivelseAnsvarligTelefonnummer
Innenfor ring 1FortauGårdeier
SentrumSentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og FrognerVaktmester kompaniet AS 02 317
NordBjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)Total Uteservice AS900 75 504
ØstØstensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre NordstrandEf Drift AS46 81 11 89
VestUllern, Vestre Aker og Nordre AkerVaktmester kompaniet AS 02 317
RiksveierBlant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover.Statens vegvesen02 030