Når strør vi?

Hovedveier hvor det brukes salt strøs innen 5 til 12 timer. Veier hvor vi bruker grus strøs innen 5 til 12 timer.

Meld fra om manglende strøing

Strømidler

Vi strør i hovedsak med salt og grus følgende steder:

 • Veier
 • Plasser
 • Gangveier
 • Parkeringsplasser
 • Sykkelveier
 • Fortau

Kommunes vinterdrift er på mange punkter forskjellige fra Statens vegvesens drift av riksveier. 

Grus

Grus er kommunens foretrukne strømiddel, og brukes på steder med mindre trafikk:

 • Fortauer
 • Mindre trafikkerte veier
 • Separate gang- og sykkelveier
 • Parkeringsplasser og turveier

Salt

Som følge av politiske vedtak og føringer strør vi med salt kun på utvalgte steder og under streng overvåking. Vi bruker salt der hvor grus ikke gir tilstrekkelig virkning:

 • Kjørebane og sykkelfelt på hovedveier
 • Utvalgte bratte bakker i lavtrafikkerte veier

Spesielle værforhold

Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av sand på hovedveier.

Sykkelveier

Les mer om vinterdrift av sykkelveier

Disse strør i Oslo

Kontaktinformasjon
OmrådeBeskrivelseAnsvarligTelefon (telefontid 08:00-15:00)
Innenfor ring 1FortauGårdeier
SentrumSentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og FrognerHadeland Maskindrift AS417 98 080
NordBjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)Total Uteservice AS900 75 504
ØstØstensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre NordstrandEf Drift AS468 11 189
VestUllern, Vestre Aker og Nordre AkerTotal Uteservice AS916 64 503
RiksveierBlant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover.Statens vegvesen02 030