Ny midlertidig praksis for anleggsplan innenfor Ring 2

Bymiljøetaten må koordinere bruken av kommunal grunn for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling i forbindelse med midlertidig stenging av Ring 1.

Bakgrunn for ny praksis

Statens vegvesen stenger Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen fra 1. juli 2024 til 1. juli 2027. Dette vil påvirke hele trafikksystemet innenfor Ring 2. Bymiljøetaten må derfor koordinere bruken av kommunal grunn for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling i denne perioden.

Ny praksis

  • Utbyggere må legge fram en plan for Bymiljøetaten for anleggsperioden så tidlig som mulig. Da reduseres risikoen for utsettelser og endringer rett før byggestart, når man senere søker om arbeid på kommunal grunn.
  • Planen bør legge opp til tids- og arealeffektiv bruk av offentlig grunn og koordinering opp mot tilgrensende byggeprosjekter.
  • Saksbehandlingstiden for søknader om arbeid på kommunal grunn blir lengre i denne perioden.

Mer informasjon om arbeid på kommunal grunn finner du her.

Traseer som må være åpne under midlertidige stengingen av Ring 1

Se kart over traseene som må være åpne. En tekstboks med informasjon åpnes ved å trykke på en bestemt gatestrekning i kartet.