Brøyting og strøing del 2

Hele oversikten

Når brøyter og strør vi?

Det prioriterte veinettet

Det prioriterte veinettet består av 120 kilometer med utvalgte veier, fortau, sykkelveier, sykkelfelt og gang- sykkelveier som brøytes og feies ekstra godt av kommunen på vinterstid.

 • Brøyting skal starte senest én time etter snøfall, det skal brøytes minimum hver fjerde time under snøfallet, og det skal i utgangspunktet være ferdig brøytet senest fire timer etter at endt snøfall.
 • Det prioritere nettet saltes som hovedregel.

Her kan du se kart over det prioriterte veinettet

Hovedveier utenfor det prioriterte veinettet

Hovedveier er de mest trafikkerte veiene i Oslo, og inkluderer veier med trikkeskinner og kollektivtrafikk. Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.

 • Brøytes når det har kommet 2 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 5 timer.
 • Veiene skal være ferdig strødd innen 4 timer etter at de ble glatte.
 • Fortauene strøs med grus. Veibanen og eventuelle sykkelfelt saltes.

Boligveier utenfor det prioriterte veinettet

Boligveier er de mindre trafikkerte veiene på veinettet i Oslo. Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.

 • Brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 5 timer
 • Veiene skal være ferdig strødd innen 8 timer etter at de ble glatte.
 • Strøs som hovedregel med grus.

Gang- og sykkelveier utenfor det prioriterte veinettet

 • Brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 5 timer
 • Separate gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 8 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Manglende brøyting eller strøing?

Meld fra om manglende brøyting eller strøing

Vinterdrift av veinettet

Les mer om hvordan vi strør, brøyter og børster

Her kan du se detaljert veidriftskart med oversikt over veinettene, driftskategorier og driftsområder.

Snø inn på privat eiendom

Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

Dersom vintervedlikeholdet har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes til de som brøyter i ditt område.

Hvem brøyter og strør hvor?

Fortau innenfor ring 1

 • Ansvarlig: Gårdeier

Sentrum

 • Gjelder: Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner
 • Ansvarlig: Hadeland Maskindrift AS
 • Telefon: 41 79 80 80 (kl. 08:00-15:00)

Nord

 • Gjelder: Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)
 • Ansvarlig: Total Uteservice AS
 • Telefon: 90 07 55 04 (kl. 08:00-15:00)

Øst

 • Gjelder: Østensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre Nordstrand
 • Ansvarlig: Ef Drift AS
 • Telefon: 94 79 93 48 (kl. 08:00-15:00)

Vest

 • Gjelder: Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker
 • Ansvarlig: Total Uteservice AS
 • Telefon: 91 66 45 03 (kl. 08:00-15:00)

Riksveier

 • Gjelder: Blant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover
 • Ansvarlig: Statens vegvesen
 • Telefon: 22 07 30 00 (kl. 08:00-15:30)