Til innhold

Klag på transport

Du kan klage på transporten eller kjørekontoret per e-post eller brev.

Om du vil sende inn klage må du ha med følgende:

  • Brukernummer
  • Telefonnummer
  • Hentetidspunkt og dato    
  • Henteadresse    
  • Hva du vil klage på

Bruk brukernummer, og ikke personopplysninger, når du sender inn klage. Personopplysninger bør ikke sendes inn per e-post. 

Send klage til:

tt-epost@vel.oslo.kommune.no

Ønsker du å sende inn brev, send det til:

Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum
0101 Oslo
Telefon: 21 80 21 80