Til innhold

Klag eller gi tilbakemelding på TT-tjenesten

Du kan gi tilbakemeldinger på transporten eller kjørekontoret per e-post eller brev.

Om du vil sende inn en tilbakemelding må du ha med følgende:

  • Brukernummer (nummeret finner du på forsiden av TT-kortet, eksempel AB1234)
  • Hentetidspunkt og dato     
  • Hva du vil klage på

Bruk brukernummer, og ikke personopplysninger, når du sender inn klage. Personopplysninger skal ikke sendes inn per e-post. 

Send tilbakemeldingen til:

tt-epost@vel.oslo.kommune.no

Ønsker du å sende inn brev, send det til:

Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum
0101 Oslo
Telefon: 21 80 21 80