Hvis bilen ikke møter opp

Ruter tok over ansvaret for TT i Oslo fra 1. januar 2021

Endringen har ingen praktiske konsekvenser for deg som bruker TT-reiser, utover at du fra 1. januar skal sende klager til tt@ruter.no.

Blått kort

  • Gjelder alle reiser med blått kort.
  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket skal du bli varslet på telefon. Om du ikke har blitt varslet etter ti minutter kan du ringe kjørekontoret på telefon 22 02 44 63.

Rødt kort

  • Gjelder faste reiser med rødt kort.
  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket skal du bli varslet på telefon. Om du ikke har blitt varslet etter ti minutter kan du ringe kjørekontoret på telefon 22 02 44 63.

Hvitt kort

  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket og du ikke har blitt varslet, kontakt Oslo Taxi på telefon 023 23.

Rødt kort

  • Gjelder fritidsreiser med rødt kort.
  • Hvis bilen er forsinket, ta kontakt med taxiselskapet du har bestilt taxi fra.