TT-kort

Bestill TT-reise

Bestilling av spesialbil på julaften

Spesialbilreiser på julaften kan du bestille i perioden 1.-18. desember.

Ruter tar over ansvaret for TT i Oslo fra 1. januar 2021

Endringen har ingen praktiske konsekvenser for deg som bruker TT-reiser, utover at du fra 1. januar skal sende klager til tt@ruter.no.