Transportløyver

Løyve for transport for funksjonshemmede

Nytt yrkestransportregelverk utsettes til 1. november

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

Løyve for transport for funksjonshemmede gir deg rett til å drive persontransport for funksjonshemmede med en bil som er spesielt utformet eller utstyrt for dette. I Oslo er antall løyver fastsatt til 170. 

Krav til søker

Søkeren må oppfylle kravene til vandel, økonomi og faglige kvalifikasjoner. Hvis søkeren er et selskap eller en annen juridisk person, må daglig leder oppfylle kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner. Er selskapet nyopprettet, må daglig leder også fylle kravene til økonomi og levere skatteattest og attest fra Konkursregisteret.

Hva koster det?

Utstedelse av løyvedokument koster 3400 kroner.

Slik søker du om løyve for transport av funksjonshemmede

Hva skjer videre?

Forventet saksbehandlingstid er inntil tre uker fra kommunen har mottatt alle dokumenter.