Til innhold

Tildeling av drosjeløyve

Behovsprøving av antall drosjeløyver i Oslo 2018 har vært på høring. Høringsfristen var 19.11.2018. Nå skal Byrådet fastsette løyvetallet.

Hvis Byrådet opprettholder eller øker løyvetallet, vil vi kunngjøre ledige drosjeløyver i løpet av januar/februar 2019. Da vil vi kun ta i mot elektroniske søknader. Dette er nytt i Oslo, men du vil få brukerveiledning og informasjon senere.

Ansiennitetslisten 2016

Ansiennitetslisten for tildeling av ledige drosjeløyver i Oslo samt overgang til Oslo Taxi er klar. År 2016 og 2017 er ikke lagt til på listen, ansienniteten er derfor beregnet til og med 31.12.2015.

Status per 17. oktober 2018

Hvis plasseringen din på ansiennitetslisten er endret, er det fordi vi har mottatt nye søknader om overgang til Oslo Taxi, eller fordi andre som har søkt overgang har fått endret sin ansiennitet.

  • Det er per 17. oktober 2018 ingen ledige drosjeløyver som kan tilsluttes Oslo Taxi.
  • Det er ingen ledige drosjeløyver i andre sentraler per 17. oktober 2018.
  • Vi tildeler ledige drosjeløyver etter denne ansiennitetslisten frem til neste søknadsrunde.

Spørsmål kan rettes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Tildeling av drosjeløyve

  1. For å få tildelt drosjeløyve blir det først gjort en ansiennitetsberegning.
  2. Når ansiennitetslisten er offentliggjort starter tildelingen av ledige drosjeløyver.
  3. Søkere som får tilbud om ledig løyve har en måneds frist for å levere dokumentasjon om vandel, økonomi og faglig kompetanse. Søker må også dokumentere ansiennitet for 2016 og frem til dags dato.