Drosjeløyve

Søk om avvikling av løyve etter løyvehavers død

Nytt yrkestransportregelverk utsettes til 1. november

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

Drosjeløyver er personlige og kan ikke drives av andre. Ved løyvehavers død blir løyvet sperret for kjøring så snart vi får kjennskap om dødsfallet.

Etterlatte, dvs. ektefelle, samboer, livsarving (over 18 år) eller registrert partner kan søke om å  å avvikle løyvet i inntil tre år fra løyvehavers død.

Hva får du?

Søknaden kan innvilges for inntil tre år. Løyve bortfaller tre år etter løyvehavers bortgang. 

Etterlatte kan enten drive løyvet selv eller søke om å ha bestyrer i avviklingsperioden.

Slik søker du

  • 1Last ned og fyll ut søknadsskjema
  • 2Send eller lever søknad og nødvendig dokumentasjon

    Send søknaden, sammen med all nødvendig dokumentasjon (se søknadsskjema for detaljer), til Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

    Eller

    Lever søknaden, sammen med all nødvendig dokumentasjon (se søknadsskjema for detaljer), til Bymiljøetaten, Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Hva skjer videre?

Vi sender svar i posten, som regel innen 3 uker, etter at vi har mottatt søknad sammen med all nødvendig dokumentasjon.

Nytt løyvedokument gis i riktig navn mot innlevering av det gamle løyvedokumentet. Hvis du ikke har det gamle løyvedokumentet, må du betale nytt gebyr på kr 3400,- før vi kan gi deg nytt løyvedokument.