Til innhold
Drosjeløyve

Overgang til annen drosjesentral

Yrkestransportloven endres 1. juli 2020

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

Du kan ikke søke om overgang til annen drosjesentral lenger.