Til innhold
Drosjeløyve

Søk om overgang til annen drosjesentral

 • Hvis du ønsker overgang til en annen sentral, kan du søke etaten om dette.
 • Kommunen innvilger ikke overgang til en drosjesentral som har mer enn 50 % av det totale løyvetallet i Oslo.
 • Overgang kan først skje tre måneder etter at Bymiljøetaten har innvilget overgang. 
 • Når kommunen har innvilget søknaden må du gå over til drosjesentralen du søkte deg til. Du kan ikke søke om ny overgang før du har begynt å kjøre drosje ved den nye drosjesentralen. Det er ikke mulig å klage på vedtak om overgang.

Last ned søknadsskjema om overgang til annen drosjesentral (PDF 0,1MB)

Søknad om overgang til Oslo Taxi AS

Løyvehavere som har søkt overgang til Oslo Taxi og står på avsluttet ansiennitetsliste vil bli overført til ny ansiennitetsliste. 

Ved søknad om overgang til Oslo Taxi er ansiennitet avgjørende. Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Selvangivelse - for alle år som løyvehaver
 • Alminnelig næringsoppgave - for alle år som løyvehaver
 • Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring - for alle år som løyvehaver

Last ned søknadsskjema om overgang til Oslo Taxi

Godkjente drosjesentraler i Oslo

 • ByTaxi AS
 • Christiania Taxi AS
 • Norgestaxi Oslo AS
 • Oslo Taxi AS
 • Scandinavian Taxi AS
 • Sentrum Taxi AS
 • Taxi 2 AS

Overgang mellom sentraler reguleres av lokal drosjeforskrift for Oslo kommune.