Til innhold

Kunngjøring av ledige drosjeløyver i Oslo

Oslo kommune kunngjør med dette at drosjesjåfører og tidligere innehavere av drosjeløyve kan søke om ledige drosjeløyve i Oslo. Kunngjøringen omfatter drosjeløyver som er ledige og løyver som blir ledige frem til neste behovsprøving er avgjort.

Søknadsfristen er 17.06.2016.

De ledige drosjeløyvene vil bli tildelt med hjemmel i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 43. Tildeling vil skje på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i Oslo og Akershus løyvedistrikt. Søker har kun fortrinnsrett til et løyve.

Det åpnes ved denne kunngjøring for tildeling av drosjeløyve med tilslutningsplikt til en av de godkjente drosjesentralene i Oslo.

Med bakgrunn i mottatte søknader om ledig drosjeløyve og søknader om overgang til Oslo Taxi AS, vil det bli utarbeidet en samlet ansiennitetsliste hvor søkerne rangeres i ansiennitetsrekkefølge. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søknadsfrist for søknad om overgang til Oslo Taxi AS, og at nye overgangssøknader derfor kan komme til og endre rekkefølgen på ansiennitetslisten (etter at fristen for å søke om ledig løyve har gått ut).

Slik søker du om ledige drosjeløyve