Til innhold
Drosjeløyve

Søk om bestyrerkontrakt

Hvis du i en periode blir midlertidig ute av stand til å lede og drifte ditt drosjeløyve, kan du søke om bestyrerkontrakt.
  • Bestyrerkontrakt innvilges vanligvis for ett år av gangen (maksimalt for tre år)
  • Løyvehaver må søke om å fornye bestyrerkontrakten hvert år

Dokumentasjon fra løyvehaver

Dokumentasjon fra bestyrer

Etter endt bestyrerkontrakt må erklæring om overtagelse av løyve etter opphørt bestyrerkontrakt innleveres.