Til innhold
Drosjeløyve

Søk om bestyrerkontrakt

Hvis du i en periode blir midlertidig ute av stand til å lede og drifte ditt drosjeløyve, kan du søke om bestyrerkontrakt.

Bestyrerkontrakt kan kun innvilges fram til 1. juli 2020.

Dokumentasjon fra løyvehaver

Dokumentasjon fra bestyrer

Etter endt bestyrerkontrakt må erklæring om overtagelse av løyve etter opphørt bestyrerkontrakt innleveres.