Til innhold

Drosjeløyve

Behovsprøving av antall drosjeløyver i Oslo 2018 har vært på høring. Høringsfristen var 19.11.2018. Nå skal Byrådet fastsette løyvetallet.

Hvis Byrådet opprettholder eller øker løyvetallet, vil vi kunngjøre ledige drosjeløyver i løpet av januar/februar 2019. Da vil vi kun ta i mot elektroniske søknader. Dette er nytt i Oslo, men du vil få brukerveiledning og informasjon senere.