Til innhold

Drosjeløyve

Drosjesjåfører, tidligere løyvehavere i Oslo og løyvehavere i Akershus kan søke om ledig drosjeløyve i Oslo.