Til innhold

Drosjeløyve

Byrådet har ikke behandlet saken om antall drosjeløyver ennå.  Vi vet derfor ikke om, eller når det blir ny kunngjøring. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut når vi vet noe mer.