Saldo, kvoter, egenandeler og personopplysninger

Finn saldo, kvoter og egenandeler for TT.

TT-kortet

 • Kortet brukes i bilen for å registrere reisen
 • Kortet blir brukt til identifikasjon
 • Det er viktig at du tar vare på kortet ditt

Saldo for fritidsreiser

Sjekk hvor mange fritidsreiser du har igjen. 

Kvoter for fritidsreiser i 2022

Kvoter oppdateres automatisk.

 • 150 enkeltreiser.
 • TT-brukere under 6 år har ikke rett på fritidsreiser.

Søker du etter 1. juli får du halvparten av reisene det året. Du kan ikke overføre turer til året etter selv om du har turer igjen ved årsskiftet.

Egenandeler 2022

Egenandeler oppdateres automatisk.

Egenandeler i Oslo

 • 64 kroner for voksne
 • 32 kroner for barn under 18 år

Du kan ha med én medhjelper gratis. Øvrige medreisende betaler egenandel etter alder.

Egenandeler utenfor Oslo

 • Ved sykebesøk på Ahus er egenandelen 128 kroner for voksne, og 64 kroner for barn.
 • Ved transport til og fra Gardermoen er egenandelen 242 kroner for voksen, og 121 kroner for barn. 
 • Ved fritidsreiser til Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo (geografisk begrenset til tidligere Oppegård kommune) som er innvilget ved vedtak, er egenandelene 128 kroner for voksne, og 64 kroner for barn.
 • Ved fritidsreiser til tidligere Akershus fylkeskommune uten vedtak med spesialbil, varierer prisen ut ifra hvor du skal. Kontakt kjørekontoret for å få opplyst hva reisen vil koste.
 • Ved fritidsreiser til tidligere Akershus fylkeskommune uten vedtak med taxi, betaler du egenandelen i Oslo og taksameterpris derfra og til dit du skal.
 • Ved faste reiser til tidligere Akershus fylkeskommune er egenandelen 64 kroner for voksne, og 32 kroner for barn.

Du kan ha med én medhjelper gratis. Øvrige medreisende betaler egenandel etter alder.

Egenandelstak for faste reiser i Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune

 • For reiser til Aktivitetsskolen (AKS), dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning er egenandelstaket på 640 kroner per måned. Når egenandelstaket er nådd skal du ikke betale egenandel for slike turer resten av måneden. 
 • TT-bruker i barnehage og videregående skole skal ikke betale egenandel.

Egenandelskuponger

Det er mulig å kjøpe egenandelskuponger for å betale egenandelen med, dersom du ikke ønsker å bruke kontanter eller bankkort. Egenandelskuponger kan kjøpes i hefter på Kundesenteret Ruter S på Jernbanetorget. Adresse: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo, nedre plan. Telefon: 22 05 70 70

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester har inngått en avtale med Ruter på vegne av Oslo kommune om rettmessig overføring av personsensitiv informasjon i forbindelse med utøvelse av tilrettelagt transport. Den gjelder fra 1.1.21. 

Personopplysninger

Ruter behandler personopplysningene for å kunne planlegge, gjennomføre og følge opp vedtak om TT transport.

Les mer om TT og personvern (PDF 0,1MB)