Til innhold

Vinterdrift av sykkelveier

Når brøytes sykkelveiene

  • 80 kilometer med prioriterte sykkelveier og sykkelfelt brøytes og feies ekstra godt om vinteren. Disse strekningene brøytes når det har falt maksimalt 2 cm snø. Her kan du se hvilke sykkelstrekninger som får ekstra vedlikehold.
  • Hele veibredden, inkludert fortau, skal brøytes og feies ekstra godt langs de prioriterte sykkelveiene.
  • Alle prioriterte strekninger skal være ferdig brøytet senest 5 timer etter at kriteriene for oppstart av brøyting er nådd. 
  • Vi jobber for å holde de resterende delene av sykkelveinettet frie for snø og is gjennom vinteren, men vi kan dessverre ikke garantere at standarden på disse strekningene er av høy kvalitet til enhver tid.
  • Strekninger med høy sykkeltrafikk, men som ikke er en del av det prioriterte sykkelveinettet, brøytes, ryddes og feies ofte i etterkant av et snøfall. 
  • Hovedregelen er at der det prioriterte sykkelveinettet består av sykkelfelt og sykkelveier langs veier som saltes av hensyn til motorisert trafikk, så saltes også sykkelfeltene og fortauene – såkalt barvei-standard. Øvrige deler av det prioriterte sykkelveinett saltes ikke. Her gjøres det andre tiltak som sørger for en god standard, som mekanisk brøyting, feiing og bruk av grus eller sand.
  • Vi salter heller ikke turveier eller gang- og sykkelveier som ligger i eller ved sårbare naturområder, som gjennom parker og langs elver.

Den prioriterte delen av sykkelveinettet saltes etter behov. Vi salter ikke turveier eller sårbare naturområder, som gjennom parker og langs elver. 

Driftsrutiner

Oslo kommune prioriterer å holde deler av sykkelveinettet frie for snø og is gjennom hele vinteren. I 2016 øremerket byrådet 20 millioner kroner til helårsdrift av sykkelveier. I 2017 økte dette budsjettet til 23 millioner kroner, og i 2018 øker det ytterligere med 6 millioner kroner. De økte bevilgningene innebærer at en stadig større del av sykkelveinettet holder høy standard året gjennom.

Brøyting og bortkjøring av snø i gater og på eiendom

Erfaringer med økt vinterdriftsstandard av sykkelveinettet i Oslo (PDF 1MB)