Til innhold
Sykkel

Oppgradering av eksisterende sykkelveinett

Hva

I forbindelse med planlagt reasfaltering av gater og veier i Oslo, oppgraderes eksisterende sykkelfelt med rød asfalt og utvides til maksimal mulig bredde.

I tillegg gjøres enkelte sykkelfelt bredere med rødt belegg, og noen steder utføres enkle punkttiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for syklister.

Hvor

Strekninger som ble oppgradert i 2018

 • Sykkelfeltene i Finnmarksgata er oppgradert med rød asfalt
 • Sykkelfeltene i Helgesens gate (Sars gate – Trondheimsveien, Københavnsgata – Toftes gate) er oppgradert med rød asfalt
 • Wergelandsveien er regulert til forkjørsvei og sykkelfelt går nå gjennom kryssene
 • Sykkelvei med fortau over Tiedemannsjordet har fått bedre dekke

Strekninger som skal oppgraderes i 2019

 • Fra Etterstad ved Rema 1000 til Vegdirektoratet oppgraderes gang- og sykkelveien til sykkelvei med fortau
 • Grønlandsleiret får kryssutbedringer
 • Gang- og sykkelvei i Hedmarksgata (Elverumgata – Rolf Hofmos gate) oppgraderes
 • Kristoffer Aamots gate (Vitaminveien – Aamodt bro) får bredere sykkelfelt
 • Tilrettelegge for sykling i blandet trafikk i Skedsmogata (Telemarkssvingen – Normannsgata)
 • Tilrettelegge for sykling i blandet trafikk i Skippergata (Biskop Gunnerus gate – Storgata)
 • Sykkelfeltene i Middelthuns gate(Kirkeveien – Jacob Aalls gate) oppgraderes
 • Sykkelfeltene i Geitmyrsveien (Colletts gate – Ring 2) oppgraderes med rød asfalt
 • Thorvald Meyers gate (Sannergata – Biermannsgate) får sykkelfelt i nordgående retning
 • Sykkelfeltene i Maridalsveien (Kristoffer Aamots gate – Carl Kjelsens vei) oppgraderes med rød asfalt
 • Krysset Munkedamsveien – Parkveien blir strammet inn
 • I Nils Hansens vei (Østensjøveien – gang- og sykkelvei) fjernes trafikkøya, sykkelfeltene blir bredere og veien blir reasfaltert
 • Sykkelfeltene i Uelands gate (Klokkergata – Waldemar Thranes gate) oppgraderes med rød asfalt
 • Sykkelfeltene i Ekebergveien (Holtet – Sæter) oppgraderes med rød asfalt
 • Krysset Colletts gate – Uelands gate bygges om

 Endringer kan forekomme.

Se alle sykkelprosjekter.

Hvorfor

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for miljøvennlig transport, samt øke andelen syklende. Oppgradering av eksisterende sykkelinfrastruktur er enkle tiltak som kan gjennomføres raskt, og som bidrar til økt trafikksikkerhet, trygghet, komfort og fremkommelighet for syklister.

Trafikktellinger i Maridalsveien viser en sterk vekst i sykkeltrafikk i etterkant av at sykkelfeltene ble oppgradert med rødt dekke og bredde på opptil 2,2 meter. En før-/etterundersøkelse i Grønlandsleiret viser at oppgraderingen i 2015 med rød asfalt og breddeutvidelse har hatt en positiv effekt på opplevd trygghet og fremkommelighet for syklister.

Når

Årlige tiltak som gjennomføres i sommerhalvåret.

Sykkelprosjektet

Kontaktinformasjon

Telefon: 21 80 21 80

E-post: