Til innhold

Lån stativer til sykkelparkering

Planlegger du et større, offentlig arrangement i Oslo? Gjør det mer attraktivt og miljøvennlig ved å tilby deltakerne trygg sykkelparkering.

Du, som arrangør, kan låne stativer til utendørs sykkelparkering gratis av oss. Du setter av et egnet areal, og sørger ved behov for inngjerding, vakthold, belysning og skilting. Sykkelstativene må hentes og leveres i Frognerseterveien 63 på Midtstuen. Tidspunkt for henting og levering avklares når vi signerer kontrakten.

Antall parkeringsplasser: Min. 100/maks. 1000

Du må beregne cirka 1 kvadratmeter per plass. Stativene kan plasseres på asfalt, grus og gress, og de krever ikke fastmontering i underlag.

Slik søker du

 
Vedlegg til søknaden:
  • Et kartutsnitt som viser avsatt areal til sykkelparkeringene. 
  • Godkjennelse fra grunneier om å låne/leie av arealet der hvor sykkelparkeringen skal stå.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 7 uker før arrangementet starter. 
Lånetaker må senest tre uker før oppstart av arrangementet signere og returnere kontrakt som blir sendt på e-post hvis søknaden blir innvilget.

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden på søknader er 2-3 uker. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Henriette Evjen-Jansen i Sykkelprosjektet i for mer informasjon og forespørsel om lån.

Epost: henriette.evjen.jansen@bym.oslo.kommune.no

Telefon: 916 73 865.