Til innhold

Kontakt oss om Oslos sykkelsatsing

Sykkelprosjektet er en avdeling i Bymiljøetaten som skal sørge for at Oslo blir en tryggere og bedre by å sykle i.

Ansvarsområder

  • Nye sykkelveiprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
  • Sykkelparkering ved store knutepunkter
  • Pilotprosjekter
  • Servicestasjoner og pumper
  • Forskning og utvikling
  • Strategi og plan
  • Kommunikasjon og kampanjer
  • Medvirkning og publikumskontakt

Sykkelprosjektet

Mediehenvendelser
Espen Skran
Mobil: 922 09 294
E-post:
Andre henvendelser
Mobil: 23 48 20 30
E-post: