Gate, transport og parkering

Søk om flagging på busser og trikker

Enkelte kan søke om bruk av norske flagg og profilflagg på buss og trikk i Oslo kommune.

Krav til søker

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, festivaler, prisutdelinger av stor betydning og viktige kongresser kan søke om tillatelse til å flagge på busser og trikker i Oslo som drives på kontrakt av Ruter AS.

Større arrangementer i Oslo kommune kan søke om tillatelse til å flagge med egne profilflagg på busser og trikker.

For å få tillatelse, må arrangementer tilfredsstille minst ett av følgende krav:

  • være i kommunal regi
  • ha Oslo kommune som medarrangør
  • være et stort arrangement med bred internasjonal deltakelse
  • i særlig grad profilere Oslo, eller
  • være en del av byens hovedstadsfunksjoner

Flaggenes design må være i henhold til retningslinjer for flagg på Ruters transportmidler i Oslo

Vi gir ikke tillatelse til

  • flagging med profilflagg 1. og 17. mai.
  • flagging av kommersiell art
  • flagging utover to dager (som hovedregel)

Hva koster det?

Pris finner du i Ruters retningslinjer for flagging.

Spørsmål om praktiske forhold om oppheng og betalingen kan rettes til Ruter på telefonnummer 400 06 700 eller post@ruter.no.

Kostnader for montering, produksjon og distribusjon av flagg dekkes av søker. 

Søknadsfrist

  • For flagging i perioden 1. august - 31. desember er søknadsfristen 1. mai.
  • For flagging i perioden 1. januar - 31. juli er søknadsfristen 1. november.

Slik søker du

Send inn søknad

Hva skjer videre?

Søknader om flagging på busser og trikker behandles to ganger i året av forretningsutvalget. Utvalget behandler søknadene samlet i mai for søknader om flagging i perioden august til desember og i november for søknader om flagging i perioden januar til juli.

Svar på søknader sendes ut så fort som mulig.

Ruter AS skal varsles om vedtak senest én måned før flaggdag.

Kontakt oss

Kontaktpersoner hos Bystyrets sekretariat

Rebecca Eye Færavaag
Rådgiver
Mobil: 924 25 454
E-post:
Thomas Bigset
Spesialrådgiver
Mobil: 971 00 204
E-post: