Til innhold

Søk om flagging på busser og trikker

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, festivaler, prisutdelinger av stor betydning og viktige kongresser kan søke om tillatelse til å flagge på busser og trikker i Oslo.

Tillatelse til flagging gis i inntil 2 dager.

Det gis ikke tillatelse til flagging av kommersiell art.

 

Krav til søker

Tillatelse gis bare til:

  • arrangementer i kommunal regi
  • arrangementer der Oslo kommune er medarrangør
  • store arrangementer med bred internasjonal deltakelse
  • arrangementer som i særlig grad profilerer Oslo by
  • er en del av Oslos hovedstadsfunksjoner

Flaggenes design må være i henhold til følgende retningslinjer:

Spørsmål om bruk av flagg og søknad kan rettes til Ordførerens kontor ved rådgiver Rebecca Eye Færavaag på telefon 924 25 454 eller spesialrådgiver Thomas Bigset på telefonnummer 924 25 454.

Spørsmål om praktiske forhold om oppheng og betalingen kan rettes til Siri Bratthagen i Ruter på telefonnummer 400 06 700.

Alle kostnader ved flagging på busser og trikker dekkes av søkeren selv.

 

Søknadsfrist

For flagging i perioden 1. august - 31. desember er søknadsfristen 1. mai.

For flagging i perioden 1. januar - 31. juli er søknadsfristen 1. november.

 

Slik søker du

Send inn søknad

Søk om flagging på busser og trikker

Hva skjer videre?

Søknader om flagging på busser og trikker behandles to ganger i året av forretningsutvalget. Utvalget behandler søknadene samlet i mai for søknader om flagging i perioden august til desember og i november for søknader om flagging i perioden januar til juli.

Svar på søknader sendes ut så fort som mulig.