Nye regler for el-bil i kollektivfelt

I løpet av 2021 endres reglene for bruk av el-bil i kollektivfelt i Oslo. Fra januar vil det være krav om minst to personer i bilen.

Hva skjer?

I løpet av 2021 endres reglene for bruk av el-bil i kollektivfelt på det kommunale veier i Oslo. Fra januar vil det være krav om minst to personer i bilen for å kunne benytte kollektivfeltet. Dette vil gjelde hele døgnet.

Hvor skjer dette?

Endringene innføres i alle kollektivfelt på det kommunale veinettet i Oslo. Statlige veier som E6 og E18, omfattes ikke av endringene. Du må alltid følge gjeldende skilter.

Oversikt over hvor og når endringene skjer:

  • Januar 2021: Ring 2.
  • Februar 2021:  Bygdøy allé, Fagerheimgata, Sannergata, Uelands gate, Waldemar Thranes gate, Dag Hammerskjölds vei, Ulvenveien (Økern) og Strømsveien.
  • Mars 2021: Drammensveien, Dyvekes vei, Hausmanns gate, Lakkegata, Sars’ gate, Sørkedalsveien, Tøyenbekken, Hans Nielsen Hauges gate, Nedre Prinsdals vei, Nylandsveien, Tvetenveien og Vækerøveien.

Hvorfor gjør vi dette?

Kollektivfelt skal først og fremst sikre god og forutsigbar fremkommelighet for kollektivtrafikken. De siste årene har vi hatt en kraftig økning i antall elbiler på norske veier, noe som kan skape utfordinger for buss og annen kollektivtrafikk. For å sikre fortsatt god fremkommelighet for kollektivtrafikken, strammer Oslo kommune inn på elbilens tilgang til å bruke kollektivfeltet. Endringene gjøres ved å tilføye nye underskilt til de eksisterende kollektivskiltene, med informasjon om at kollektivfeltet ikke gjelder for elbil uten passasjer.

Regler for bruk av kollektivfelt

Foruten passasjerkravet for elbil, forblir reglene de samme. Dette betyr at følgende kan bruke kollektivfeltet:

  • El- og hydrogendrevne biler med minst to personer i bilen
  • Moped og motorsykkel
  • Sykkel
  • Utrykningskjøreøy
  • Minibusser i løyvepliktig persontransport eller med minimum sju passasjerer

Tre- og firehjuls motorsykkel/moped ikke kan bruke kollektivfelt. Det samme gjelder motorsykkel med sidevogn.

For mer informasjon om kollektivfelt, se Statens vegvesen sine nettsider: Hvem kan kjøre i kollektivfelt?