Til innhold

Varsling av luftkvalitet

I dag, tirsdag 18. desember, ventes generelt lite forurenset luft. Langs sterkt trafikkerte veier ventes det et moderat forurensningsnivå. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. Det er i hovedsak eksos som forurenser.
 
I morgen, onsdag 19. desember, ventes lite forurenset luft.

Helserisiko

Helsevirkninger og helseråd ved ulike nivåer av luftforurensning
LuftforurensningsnivåHelsevirkningerHelseråd
LiteLiten eller ingen helserisikoUtendørs aktivitet anbefales.
ModeratModerat helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommerUtendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp.
HøytBetydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommerBarn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
Svært høytAlvorlig helserisiko. Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjon og ubehag kan forekomme hos friske personerPersoner med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Forklaring til varselet

  • Sterkt trafikkerte veier er hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18.
  • Større veier er Ring 1, Ring 2, Bygdøy allé, Ullevålsveien og veier av tilsvarende størrelse.
  • Områder med vedfyring er bl.a. Grünerløkka, Sagene, Torshov, Frogner og Majorstuen.

Varslingstjeneste

Du kan ikke lenger abonnere på varsel om forventet luftkvalitet. Inntil videre vil de daglige varslene bli publisert her. 

En ny varslingstjeneste er under utarbeiding. Les mer om den nye varslingstjenesten her.